How I Get Good Grades – Louise Bennetzen
Wide Legs

How I Get Good Grades

sponsoreret-indlaeg

Nu hvor skolen lige er startet, tænkte jeg, jeg ville dele nogle af mine tips til at få bedre karakterer. Jeg kan egentlig ikke så godt lide at snakke om karakterer, men jeg vil alligevel sige, at de her tips har hjulpet mig til at gå ud af gymnasiet med et snit på 12,6. Det og hårdt slid selvfølgelig, jeg har altid været lidt af en stræber, haha!

1. Lav dine lektier: Der er ingen vej udenom at lave sine ting. Ellers kan du ikke vise, at du ved hvad det handler om, for det ved du ikke (med mindre du er synsk eller et geni).

2. Ræk hånden op i starten af året: Det her tip fik jeg lige inden jeg startede i 1.G fra en af mine mors veninder. Hun er selv lærer på gymnasiet. Hun siger at førstehåndsindtrykket er meget vigtigt, hvis du gør det godt i starten har du nemmere ved at få en høj karakter, da du starter godt ud. Så vær ekstra aktiv i starten af skoleåret, det betaler sig.

3. Kig på læreren: Det kan måske godt være skræmmende at have øjenkontakt med læreren, men det viser, at du hører efter. Og det skiller dig også ud, da du vil være en af de eneste, der ikke kigger ned i computerskærmen.

4. Vær ikke bange for at spørge: Er der noget du ikke forstår, så spørg på klassen eller efter timen. Nogle gange kan ens spørgsmål være mere intelligente, end man lige regner med. Det viser læreren, at du tænker ud af kassen, og videre end den stillede opgave. Det betyder dog ikke, at du skal spørge om alting, da det har den omvendte effekt.

5. Snak med læreren: Kan du ikke forstå, hvorfor du ikke får bedre karakterer, så spørg læreren hvad du kan gøre bedre. Det gør læreren opmærksom på, at du faktisk gerne vil forbedre dig. Jeg sværger det var derfor, jeg fik 10 i idræt. Lige pludselig lagde læreren mærke til mig.

6. Tag noter i grupper: På mit gymnasium brugte vi meget Google Docs. Det var super smart, for så kan man skiftes til at tage noter. På den måde kan man nemmere lytte og forstå, hvad læreren siger.

Jeg håber det her var en hjælp. Noget af det er måske selvindlysende, men jeg ville alligevel dele det med jer. Man ved jo aldrig, hvad der kan være en hjælp. Lad mig høre hvad I gør/har gjort for at få bedre karakterer!

Hvis du har brug for ekstra undervisning op til dine eksamener, så tilbyder GoKarakter lektiehjælp med et tilpasset forløb efter dine behov.

Now that school just has started, I thought I would share some of my tips on how to get better grades. I’m quite the achiever, and I’ve always tried getting the best grades possible. So here’s some of the things, I’ve done that has helped me getting good grades throughout high school.

1. Make your homework: There’s no way around it, otherwise you can’t show the teacher that you get the assignment, ’cause you probably won’t (unless you’re psychic or a genius).

2. Raise your hand in the beginning of the year: I got this tip from one of my mom’s girlfriends. She’s a high school teacher. She says the first impression is really important. If you have a good start, you’ll easier get good grades. So be extra active in the start of the year.

3. Look at the teacher: It might be a bit scary having eye contact with the teacher, but it shows that you’re listening. Plus you’ll get yourself noticed as one of the only ones not stirring down at the computerscreen.

4. Don’t be afraid to ask: If there’s something you don’t understand, then ask. Sometimes your questions can be more intelligent than you think. They show the teacher that you’re thinking outside the box, further than the assignment. It doesn’t mean you should ask about everything though. That’ll have the opposite effect.

5. Talk with the teacher: If you don’t understand why you aren’t getting a better grade, then ask the teacher what you can do better. It’ll remind the teacher that you want to improve. I swear it’s only reason I got a good grade in PA. Suddenly the teacher noticed me. 

6. Share your notes: On my high school we used Google Docs a lot. It’s super smart ’cause you can take turns on taking notes. That way you can easier listen and understand what the teacher is saying.

I hope this was helpful. Some might be pretty self-explanatory but I wanted to share it with you guys anyways. You never know what might be helpful. Let me hear what you do to get better grades!

12 kommentarer

Skriv en kommentar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Wide Legs